BIM

Som leverandør synes vi det er viktig å kunne gi designere, arkitekter og konstruktører tilgang til moderne og enkle verktøy for en mer effektiv og bærekraftig byggeprosess. BIM-objekter er effektiv løsning som muliggjør en heldigital informasjonskanal.


Våre BIM-objekter

BIM-objekter gir en direkte kobling mellom produktene og bestillingsleddet innenfor byggebransjen. Takket være svært gode muligheter til å visualisere og dokumentere produkter utgjør BIM en helhetlig løsning, helt fra tegnebrettet og til ferdig produkt. Kontakt oss hvis du vil vite mer om BIM-objektene våre.