Personopplysninger og informasjonskapsler

Weland Utemiljø følger retningslinjene for GDPR og personopplysningsloven. Det er viktig for oss at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer personopplysningene dine. Derfor er vi åpne om hvordan vi innhenter, behandler og deler informasjon som vi lagrer hos oss.

Personopplysninger og informasjonskapsler

Disse retningslinjene for personvern forklarer hvordan vi innhenter og bruker personopplysninger. Den beskriver også rettighetene dine og hvordan du kan gjøre dem gjeldende.

Vi trenger personopplysningene dine for å kunne oppfylle de avtalene vi har inngått med og forpliktelsene vi har overfor deg. Det kan dreie seg om navn, personnummer, adresse, telefonnummer, e-postadresse o.l. Disse lagres i ulike datasystemer hos oss for at vi skal kunne tilby deg de produktene og tjenestene som du kjøper av oss. Utover dette bruker vi opplysningene for å kunne tilby deg personlig tilpassede tilbud. Behandlingen bygger på den avtalen eller det kundeforholdet som oppstår når du f.eks. bestiller noe fra oss.

Markedsføringsmateriell blir sendt til deg som kunde på grunnlag av enten et uttrykkelig samtykke eller en interesseavveining vi har gjort. Du kan når som helst og uten begrunnelse kontakte selskapet for å tilbakekalle enhver behandling som bygger på ditt samtykke.

Vanligvis kommer opplysningene direkte fra deg, og blir innhentet i forbindelse med at du registrerer deg som kunde. Vi mottar også enkelte opplysninger når du gjennomgår den sedvanlige kredittvurderingen hos oss.

De nye reglene innebærer at du som kunde har en rekke rettigheter. Du har blant annet rett til å kreve en registerutskrift av personopplysningene dine, herunder navn og kontaktopplysninger. Du har også mulighet til å rette opp i uriktige opplysninger samt be om at opplysningene slettes etter endt avtale- eller kundeforhold. Vi kan derimot ikke slette opplysninger som er offentlig dokumentasjon, eller dersom det foreligger et lovfestet krav om lagring, f.eks. i bokføringsreglene.

Hvis du vil klage på vår behandling av personopplysningene dine, har du rett til å levere inn en klage til Datatilsynet.

Weland.no bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du besøker et nettsted. En informasjonskapsel kan enten være tilknyttet en enkeltøkt, eller lagres over lengre tid. Informasjonskapsler tilknyttet enkeltøkter forsvinner når du lukker nettleseren, mens permanente informasjonskapsler lagres. De lagres for at den som besøker nettstedet, skal kunne bruke weland.no på tiltenkt måte. Det kan f.eks. være at et språkvalg eller andre preferanser lagres for å gjøre det enklere for brukeren neste gang han/hun besøker nettstedet.

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det enklere å bruke nettstedet, samt for å tilpasse bruken til den enkelte brukeren. Informasjonen som innhentes via informasjonskapsler, omfatter ikke personopplysninger, men brukes for å kartlegge den enkeltes besøksmønster knyttet til bruken av nettjenestene våre. Når det gjelder brukeratferden på weland.no, blir heller ikke IP-adresser lagret i databasene våre. Det betyr at opplysningene om deg aldri kan kobles sammen med identiteten din når du besøker et nettsted.

Weland.no bruker også informasjonskapsler til å beregne og rapportere brukertall og trafikk. Vi bruker dessuten såkalte tredjeparts-informasjonskapsler fra Google Analytics for å føre statistikk over hvordan de besøkende bruker siden. Informasjonen som samles inn og lagres i nettleseren din, er i anonymisert form og forteller oss hvor de besøkende kommer fra og hvilke sider de er innom. Informasjonen om hvilke nettsider eller koblinger de besøkende kommer fra, lagres i opptil seks måneder. Du kan lese mer om Google Analytics’ sikkerhetspolicy på: www.support.google.com

Alt materiale på nettstedet, inkludert tekster, bilder, varemerker, design og grafiske profiler, tilhører selskapet eller samarbeidspartnerne våre. All bruk utover det som kreves for å bruke nettstedet, eller kopiering fra din side, krever skriftlige godkjenning fra selskapet. All bruk som er i strid med disse vilkårene, kan få rettslige følger.

Ved eventuelle tvister i forbindelse med disse vilkårene, gjelder svensk lov med unntak av dens lovvalgsregler, med Jönköpings tingrett som domstol i første instans.

Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: info@welandutemiljo.no